Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Construire hală aferentă Pieței Agroalimentare George Enescu, parcare subterană și obținerea Autorizației de Construire

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fara evaluărea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul “Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Construire hală aferentă Pieței Agroalimentare George Enescu, parcare subterană și obținerea Autorizației de Construire”, propus a fi amplasat în județul Suceava, municipiul Suceava, str. Aleea Saturn, titular  MUNICIPIUL SUCEAVA – DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A,  în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri intre orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

    Data afişării anunţului pe site 26.11.2019