Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții – Deviere conducte de termoficare-rețele de transport 2xDN700 str. Apeductului din Municipiul Suceava

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fara evaluărea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul “Întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții – Deviere conducte de termoficare-rețele de transport 2xDN700 str. Apeductului din Municipiul Suceava”, propus a fi amplasat în județul Suceava, municipiul Suceava, str. Apeductului, titular  MUNICIPIUL SUCEAVA – SERVICIUL INVESTIȚII.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A,  în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri intre orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului pe site 14.01.2020