Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Lucrări de decolmatare şi îndepărtare a materialului aluvionar din cuveta amenajării complexe Vârfu Câmpului, pe malul drept al râului Siret, în terasa Zamostea 2

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări  de decolmatare şi îndepărtare a materialului aluvionar din cuveta amenajării complexe Vârfu Câmpului, pe malul drept al râului Siret, în terasa Zamostea 2* propus a fi amplasat în com. Zamostea, jud. Suceava , titular SC Aga Trans SRL Dorohoi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 9 iulie 2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 29.06.2020.