Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Întocmirea documentațiilor și autorizarea lucrărilor de modernizare drumuri de interes local din satul Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Întocmirea documentațiilor și autorizarea lucrărilor de modernizare drumuri de interes local din satul Rotunda, orașul Liteni, județul Suceava propus a fi amplasat în oraș Liteni, sat Rotunda, titular ORAȘUL LITENI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propruneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/Propunerile publicului interest se pot inainta pana la data de 08.07.2020. (in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului).

 

 

Data afișării:29.06.2020