Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Lucrari de Construire si amenajare pentru hotel, restaurant si dotari turistice

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrari de Construire si amenajare pentru hotel, restaurant si dotari turistice propus a fi amplasat in Campulung Moldovenesc, teren intravilan, nr. fn, Judetul Suceava, titular SC SKY RARAU SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 16.09.2019 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site: 06.09.2019