Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extindere conductă gaze naturale presiune redusă şi branşamente in localitatea Bosanci, pe str. Primăverii, Ciprian Porumbescu, Șipote și Caisului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere conductă gaze naturale presiune redusă şi branşamente in localitatea Bosanci, pe str. Primăverii, Ciprian Porumbescu, Șipote și Caisului”, propus a fi amplasat in comuna Bosanci, jud. Suceava, titular comuna Bosanci.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 02.02..2020 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     23.01.2020