Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Construire drum forestier Raşca – prelungire, Ocolul Silvic Moldoviţa, judeţul Suceava


 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire drum forestier  Raşca – prelungire, Ocolul Silvic Moldoviţa, judeţul Suceava”  propus a fi amplasat în  comuna Moldoviţa, satul Raşca,  judeţul Suceava, titular de proiect   Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, Direcţia Silvică Suceava, prin O.S. Moldoviţa

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr.1A în zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 13 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ

 

Data afişării anunţului pe site: 10.08.2017