Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire drum forestier Brodina - Mlaca

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire drum forestier Brodina - Mlaca”,  propus a fi amplasat în com. Brodina, jud. Suceava în situl NATURA 2000 ROSPA 0089 Obcina Feredeului, titular DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA – OCOLUL SILVIC FALCĂU din com. Brodina, sat Falcău, jud. Suceava

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.03.2018. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site: 02.03.2018