Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare DJ 172 D, Gradinita (lim. Jud. Bistrița Năsăud) – Tesna, Km 43 +850 – 47+200, județul Suceava

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare DJ 172 D, Gradinita (lim. Jud. Bistrița Năsăud) – Tesna, Km 43 +850 – 47+200, județul Suceava”, propus a fi amplasat în județul Suceava, comuna Coșna, titular CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA prin DJDP SUCEAVA cu domiciliul/sediul în municipiul Suceava, strada Aleea Ion Grămadănr. 1-3, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 19.07.2024 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     09.07.2024