Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Extindere conductă de distribuție gaze naturale din PEHD SDR11 PE 100 DN 90, presiune redusă, L=214 m subterană și 4 racorduri de gaze naturale individuale presiune redusă din PEHD SDR11 PE 100 DN 31 MM subterane și PRM la capăt pentru solicitanții Moscaliuc Andrei, Buhaianu Nadia Mihaela, Gâscă Paraschiva, Șarban Cristian

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere conductă de distribuție gaze naturale din PEHD SDR11 PE 100 DN 90,  presiune redusă, L=214 m subterană și 4 racorduri de gaze naturale individuale presiune redusă din PEHD SDR11 PE 100 DN 31 MM subterane și PRM la capăt pentru solicitanții Moscaliuc Andrei, Buhaianu Nadia Mihaela, Gâscă Paraschiva, Șarban Cristian”, propus a fi amplasat în com. Șcheia, sat Sf. Ilie, str. Florilor, nr. 33K, 33L, 33M1, 33O, jud. Suceava, titular ȘARBAN CRISTIAN FLORENTIN din mun. Suceava, str. Tineretului, nr. 9, bl. 129, sc. A, et. 2, ap. 7, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site>

08.08.2019