Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - EXTINDERE conducta subterana de gaze naturale presiune redusa si racordurile subterane de gaze naturale presiune redusa cu PRM la capat, aferente constructiilor situate pe str. Mihai Bacescu numerele 9A,11,13,15,26,29,31,32,43

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE conducta subterana de gaze naturale presiune redusa si racordurile subterane de gaze naturale presiune redusa cu PRM la capat, aferente constructiilor situate pe str. Mihai Bacescu numerele 9A,11 13, 15, 26, 29, 31, 32, 43 propus a fi amplasat in Suceava, str. Mihai Bacescu, nr. 9A, 11, 13, 15, 26,29, 31, 32, 43, Judetul Suceava, titular MIRON ANA, UNGUREANU LUCIAN, GRETCU DUMITRU, SIRGHIE CRISTINA, TIRDEA IULIAN, COJOCARU SCHIOPU DEMETRIAD, FILIP ILIE, DANILOAIA MARIA, BORDIANU DOREL SI HUTAN GHEORGHE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 15.09.2019 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site: 05.09.2019