Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Modernizare drumuri comunale din comuna Bilca, județul Suceava

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’Modernizare drumuri comunale din comuna Bilca, județul Suceava”, propus a fi amplasat  în comuna Bilca, strada Pielăriei; Vasile Irimescul; Pamfil Cuciurean; Luncii; Luncii; Iosif Puha; Constantin Sofian; Alexandru Cel Bun; Constantin Brăilean; Fermei; Nicolae Labiș; Gheorghe Zbiera; Viorii; Calea Cernăuți; Iracle Porumbescu; Vasile Alecsandri; George Tofan; George Enescu; Crivei; Crivei Dragoș Vodă; Nicolae Iorga;Nicolae Iorga; , județul Suceava, titular Comuna Bilca.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 25.09..2023 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     15.09.2023