Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare prin asfaltare drumuri în satul Budeni, orașul Dolhasca, județul Suceava

  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare prin asfaltare drumuri în satul Budeni, orașul Dolhasca, județul Suceava”, propus a fi amplasat în orașul Dolhasca, satul Budeni, județul Suceava, titular Orașul Dolhasca repr. de Primar Isachi Decebal Dumitru

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 07.08.2020 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

Data afişării anunţului pe site:      28.07.2020