Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extindere de conductă şi racord individual subteran PE 100HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de reglare măsurare la capăt

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere de conductă şi racord individual subteran PE 100HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de reglare măsurare la capăt”, propus a fi amplasat in Comuna Șcheia, Satul Sf. Ilie, judetul Suceava, titular STRIJAC NICOLAI - FLORIN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 15.11..2019 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     05.11.2019