Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Obținere autorizație de construire pentru proiectul Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Obținere autorizație de construire pentru proiectul Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții“ propus a fi amplasat în mun. Suceava, jud. Suceava, titular MUNICIPIUL SUCEAVA din mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.07.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 23.06.2022