Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Montare Sisteme Automatizate de Măsurare (SMA) în vederea monitorizării continue a emisiilor la Centrala de cogenerare de înaltă eficiență din municipiul Suceava, strada Energeticianului, nr. 1

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”Montare Sisteme Automatizate de Măsurare (SMA) în vederea monitorizării continue a emisiilor la Centrala de cogenerare de înaltă eficiență din municipiul Suceava, strada Energeticianului, nr. 1”, propus a fi amplasat  în mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1,județul Suceava, titular SC BIOENERGY Suceava S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 03.07.2022 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     23.06.2022