Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Construire 10 imobile cuplate cate doua – 20 locuinte unifamiliale tip P+1E

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul « Construire 10 imobile cuplate cate doua – 20 locuinte unifamiliale tip P+1E», amplasat în judetul Suceava, mun. Radauti, str. Bogdan Voda, Nr. Cadastral 53739, titular S.C. RUTH HOUSE COM S.R.L., cu domiciliu în judetul Suceava, com. Vicovu de Sus, sat Bivolarie, str. Marelbo, nr. 8.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului APM Suceava , str. Bistritei, nr. 1A, în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri intre orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.11.2018

Data afişării anunţului pe site: 6.11.2018