Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Proiectare și execuție foraj de explorare - exploatare apă cu adâncimea de 120 m pentru sală de sport, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Suceava


 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ˮProiectare și execuție foraj de explorare - exploatare apă cu adâncimea de 120 m pentru sală de sport, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Suceavaˮ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satu Mare, județul Suceava, titular COMUNA SATU MARE.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței nr. 1A, județul Suceava, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 13, precum și la urmatoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.07.2024. (în termen de 10 de zile de la data afișării anunțului).

 

Data afișării anunțului pe site: 08.07.2024