Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Modernizare drumuri de interes local din oraşul Liteni şi satele Siliştea şi Rotunda

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local din oraşul Liteni şi satele Siliştea şi Rotunda* propus a fi amplasat în oraşul Liteni şi satele Siliştea şi Rotunda, jud. Suceava , titular Oraşul Liteni.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17 octombrie (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

Data afişării anunţului pe site: 7.10.2019.