Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - CONSTRUIRE PENSIUNE P+Ep+Mp , anexă P si amenajări exterioare


 

APM Suceava  anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE PENSIUNE P+Ep+Mp , anexă P si amenajări exterioare  propus a fi amplasat in com. Pojorîta, sat Pojorîta,  jud. Suceava, titular SC DILIGENT RESTYLE SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

 

Data afisarii anuntului pe site 06.07.2018