Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice din perioada 27-30.07.2018 din comuna Moara, județul Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice din perioada 27-30.07.2018 din comuna Moara, județul Suceava”, propus a fi amplasat în com. Moara, jud. Suceava, titular COMUNA MOARA din com. Moara, sat Moara Nică, str. Universității, nr. 213, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 12.08.2019