Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - REFACERE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE AVARIATE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE ÎN COMUNA SLATINA DIN PERIOADA 01.03. – 15.03.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REFACERE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE AVARIATE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE ÎN COMUNA SLATINA DIN PERIOADA 01.03. – 15.03.2021”, propus a fi amplasat în județul Suceava, comuna Slatina, sectorul/satul SLATNA/HERLA, titular COMUNA SLATINA cu domiciliul/sediul în județul Suceava, comuna Slatina, satul Slatina, str. Principală.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 19.07.2024 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:      09.07.2024