Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comasarea parcelelor cadastrale cu nr. 48519; 48435; 48521; 48436; 48520 in vederea inscrierii in aceeasi carte funciara si Construire 4 locuinte tip duplex, cu regim de inaltime P+1E, imprejmuire, sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “Comasarea parcelelor cadastrale cu nr. 48519; 48435; 48521; 48436; 48520 in vederea inscrierii in aceeasi carte funciara si Construire 4 locuinte tip duplex, cu regim de inaltime P+1E, imprejmuire, sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente” Suceava, str. George Toparceanu, nr. fn, Judetul Suceava, titular SC INTERRA CONSULTING SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://pmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site:    27.07.2018