Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Schimbare destinație din clădire administrativă în pensiune agroturistică

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Schimbare destinație din clădire administrativă în pensiune agroturistică, propus a fi amplasat in com. Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu, str. Bradului, nr. 809, jud. Suceava titular SC PROLISOK SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 06.10.2017. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

 

Data afisarii anuntului pe site  29.09.2017