Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Schimbare destinatie spatiu din magazii in atelier pentru demontarea(dezasamblarea), intretinerea si repararea autovehiculelor

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Schimbare destinatie spatiu din magazii in atelier pentru demontarea(dezasamblarea), intretinerea si repararea autovehiculelor” propus a fi amplasat în localitatea Baia, str. Bradului, nr. 3, Jud. Suceava, titular SC ALEX BUSINESS SRL din loc. Baia, str. Bradului,  nr.3, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

       Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

 

 

Data afisarii anuntului pe site  29.09.2017