Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Stație de asfalt, racord electric și depozit piatră

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Stație de asfalt, racord electric și depozit piatră“ propus a fi amplasat în com. Cârlibaba, sat Valea Stânei,nr. 4A, jud. Suceava, titular ROTANIS GRUP SRL din com. Ciocănești, sat Ciocănești, nr. 95, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 01.08.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 22.07.2022