Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Revitalizarea infrastructurii economice si sociale in municipiul Vatra Dornei

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “Revitalizarea infrastructurii economice si sociale in municipiul Vatra Dornei” din Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17, judetul Suceava, titular MUNICIPIULUI VATRA DORNEI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-vineri, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului pe site:    27.07.2018