Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Construire bloc de locuinte D+P+4E+M, parcare, imprejmuire, racord la utilitati

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire bloc de locuinte D+P+4E+M, parcare, imprejmuire, racord la utilitati din Gura Humorului, str. Ion Creanga, nr. 6, Judetul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet:  http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare până la data de 14.11.2018.  

 

Data afişării anunţului pe site: 6.11.2018