Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Pod peste râul Moldova, zona Fuior, comuna Pojorîta

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul ” , propus a fi amplasat în com. Pojorîta, jud. Suceava, titular Comuna Pojorîta.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare până la data de 14.11.2018.  

 

Data afişării anunţului pe site: 6.11.2018