Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Demolare construcții C1, C2 și construire stație distribuție carburanți, skid GPL, magazin, copertină, totem, amenajare platform spălătorie auto neacoperită, branșament utilități și imprejmuire


 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare construcții C1, C2 și construire stație distribuție carburanți, skid GPL, magazin, copertină, totem, amenajare platform spălătorie auto neacoperită, branșament utilități și imprejmuire” propus a fi amplasat în comuna Forăști, sat Oniceni, jud. Suceava, titular SC OCTANO DOWNSTREAM SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

 Publicul interesat poate depune propruneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 18.09.2019. (in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site: 09.09.2019