Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera în terasa Dumbrăveni 1

  

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul *Balastiera în terasa Dumbrăveni 1* propus a fi amplasat în com. Dumbrăveni, jud. Suceava , titular Comuna Dumbrăveni.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 7 august 2020.(în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 28.07.2020.