Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire pensiune agroturistica, foisor, parcare, racord bransament electric

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire pensiune agroturistica, foisor, parcare, racord bransament electric din comuna Vama, str. Dimitrie Cantemir, Jud. Suceava, titular VALENA CAMARA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http\\apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site:       10.08.2018