Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Înfiinţare sistem de canalizare şi înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Hârtop, judeţul Suceava

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Înfiinţare sistem de canalizare şi înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Hârtop, judeţul Suceava” , propus a fi amplasat în com. Hârtop, sat Hârtop, jud. Suceava, titular Comuna Hârtop .

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare până la data de 18.06.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.06.2018