Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - COMASARE PARCELE PF 699/14; 699/16; 698/17; 698/18 din CF 33432 și PF 699/15 din CF 33430. CONSTRUIRE SECȚIE DE PRELUCRARE CARNE ȘI PRODUSE DIN CARNE (MEZELURI)

 

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul COMASARE PARCELE PF 699/14; 699/16; 698/17; 698/18 din CF 33432 și PF 699/15 din CF 33430. CONSTRUIRE SECȚIE DE PRELUCRARE CARNE ȘI PRODUSE DIN CARNE (MEZELURI)”,  propus a fi amplasat  în extravilanul mun. Gura Humorului, zona Lunca Boilor,  jud. Suceava, titular SC DANILEVICI CARN PROD  SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

Data afisarii anuntului pe site: 13.04.2018