Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Reparații punte pietonală râu Siret, pila și separare maluri în sat Bursuceni, comuna Verești

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Reparații punte pietonală râu Siret, pila și separare maluri în sat Bursuceni, comuna Verești”, propus a fi amplasat în comuna Verești, satul Bursuceni, județul Suceava, titular COMUNA VEREȘTI sediul în comuna Verești, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 25.09..2022 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afișării pe site: 15.09.2022