Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 18, în zona Deal, în intravilanul satului Soloneţu Nou, com. Cacica

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul *Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 18, în zona Deal, în intravilanul satului Soloneţu Nou, com. Cacica* propus a fi amplasat în com. Cacica, sat Soloneţu Nou, jud. Suceava, titular Comuna Cacica.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1 A şi la sediul Comunei Cacica din com. Cacica, sat Pârteştii de Sus, nr. 234, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

Data afişării anunţului pe site: 13.01.2020