Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Construire grădiniță cu program normal Mereni, oraș Salcea, județul Suceava

 

APM Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire grădiniță cu program normal Mereni, oraș Salcea, județul Suceava” propus a fi amplasat în oraș Salcea, sat Plopeni, str. Palagheni, jud. Suceava, titular ORAȘUL SALCEA din jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data apariţiei prezentului anunţ.

   Data afişării anunţului pe site:   01.10.2018