Back

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - DEZVOLTARE SISTEM DISTRIBUŢIE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE – ETAPA I - ÎN COMUNA PĂTRĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DEZVOLTARE SISTEM DISTRIBUŢIE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE – ETAPA I - ÎN COMUNA PĂTRĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA“ propus a fi amplasat în com. Pătrăuți, sat Pătrăuți, jud. Suceava.

Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava str. Bistriței nr. 1A și la sediul Primăriei UAT PĂTRĂUȚI din com. Pătrăuți, sat Pătrăuți, str. Principală, fn, jud. Suceava, în zilele luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.06.2022