Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - INFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”INFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”, propus a fi amplasat în orașul Milișăuți, localitatea Milișăuți, Bădeuți, Gara, Lunca, județul Suceava, titular PRIMĂRIA ORAȘULUI MILIȘĂUȚI, cu domiciliul/sediul în orașul Milișăuți, localitatea Milișăuți, Bădeuți, Gara, Lunca, județul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 30.11.2023 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:     20.11.2023