Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Lucrări de reparații – Podul de la hm 41+60 situat pe Drumul forestier Puciosu, Ocolul Silvic Marginea

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul “Lucrări de reparații – Podul de la hm 41+60 situat pe Drumul forestier Puciosu, Ocolul Silvic Marginea“ propus a fi amplasat în com. Horodnic de Sus, jud. Suceava, titular Direcția Silvică Suceva din mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.08.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării pe site: 01.08.2022