Back

Anunţ public privind dezbaterea publică - Lucrări pentru decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Aval Pod Izvor 1, râu Moldova, centrul albiei, în comunele Păltinoasa şi Capu Câmpului, judeţul Suceava

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectele *Lucrări pentru decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Aval Pod Izvor 1, râu Moldova, centrul albiei, în comunele Păltinoasa şi Capu Câmpului, judeţul Suceava* propus a fi amplasat în comunele Păltinoasa şi Capu Câmpului, jud. Suceava, titular SC Tehno Forest SRL .  

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A şi la sediul SC Tehno Forest SRL din com. Lespezi, sat Heci, jud. Iaşi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Documentelele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Căminului Cultural Păltinoasa, în data de 25.10.2023, începând cu orele 13.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, până la data de 25.10.2023.

 

Data afişării anunţului pe site:  19.09.2023