Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Schimbare de destinatie anexa C3, in pensiune turistica, oras Milisauti

 

Agenția pentru Protectia Mediului Suceava  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Schimbare de destinatie anexa C3, in pensiune turistica, oras Milisauti” propus a fi amplasat în orașul Milișăuți, str. Fabricii, nr.8, jud. Suceava, titular SC ZENIT '95 SERVICE SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței nr. 1A in zilele de luni – vineri, intre orele 9 – 14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

Comentariile/observatiile/Propunerile publicului interest se pot inainta pana la data de 11.10.2019. (in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului).

Data afișării pe site: 02.10.2019