Back

CONSTRUIRE FERMĂ VACI CARNE

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE  FERMĂ VACI CARNE,  propus a fi amplasat com. Dorneşti, sat Dorneşti, nr. 937,jud. Suceava titular SC FERMA CORNELIUSSRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 14.03.2014. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site:     22.03.2014