Back

În vederea raportării electronice a datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2017, începând cu data de 07.03.2018, s-a deschis în SIM sesiunea 2017 a aplicaţiei Statistica deşeurilor

 

În vederea raportării electronice a datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2017,

începând cu data de 07.03.2018, s-a deschis în SIM  sesiunea 2017  a aplicaţiei Statistica deşeurilor.

 

Conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor,  art.49, operatorii economici care generează, colectează, desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor , precum şi operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale (industriile alimentară, textilă şi pielărie), sunt obligaţi ca, până la data de 31martie a anului următor celui de raportare,  să transmită autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului datele şi informaţiile privind generarea şi gestionarea deşeurilor pentru fiecare punct de lucru din judeţul respectiv, atât pe suport de hârtie cât şi electronic.

 

Informaţii suplimentare cu privire la modul de înregistrare /raportare a datelor în aplicaţia Statistica deşeurilor se pot obţine de la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, domeniul Deşeuri din APM Suceava, tel 0230 514056.