Back

ÎNFIINŢARE FERMĂ VACI PENTRU CARNE

 

 

 Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINŢARE  FERMĂ VACI PENTRU CARNE,  propus a fi amplasat in com. Muşeniţa, sat Baineţ,  jud. Suceava titular SC BEAUTIFUL AGRO FARM SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 14.03.2014. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site:     07.03.2014