Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul “Elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte: comercial, servicii, alimentație publică, parcări, accese, amenajări exterioare, sistematizare verticală, parcare subterană multietajată, refuncționalizare clădiri existente“, titular IULIUS MALL SUCEAVA SRL din mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 22, județul Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat că în urma analizării planului Elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte: comercial, servicii, alimentație publică, parcări, accese, amenajări exterioare, sistematizare verticală, parcare subterană multietajată, refuncționalizare clădiri existente, propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 22, județul Suceava, titular IULIUS MALL SUCEAVA SRL din mun. Suceava, str. Calea Unirii, nr. 22, județul Suceava, și în urma consultărilor în Comitetul Special Constituit întrunit în data de 21.09.2022 și a completărilor depuse, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

Informaţiile şi observaţiile publicului privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A în zilele de luni - joi, intre orele 8.00 – 15.00 și vineri între orele 8.00-13.00, în termen de 10 zile.

Proiectul deciziei etapei de încadrare poate fi consultat la adresa http://apmsv.anpm.ro

 

22.09.222