Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul “Întocmire PUZ pentru introducerea în intravilanul comunei Mitocu Dragomirnei a parcelei de teren cu nr. cadastral 35756 în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe și utilități“, titulari URICIUC CRISTINA IONELA și URICIUC VASILE din com. Pătrăuți, sat Pătrăuți, nr. 802, jud. Suceava

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat că în urma analizării planului “Întocmire PUZ pentru introducerea în intravilanul comunei Mitocu Dragomirnei a parcelei de teren cu nr. cadastral 35756 în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe și utilități“, propus a fi amplasat în extravilan sat Lipoveni, com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava, titulari URICIUC CRISTINA IONELA și URICIUC VASILE din com. Pătrăuți, sat Pătrăuți, nr. 802, jud. Suceava, și în urma consultărilor în Comitetul Special Constituit întrunit în data de 18.03.2020 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

Informaţiile şi observaţiile publicului privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A în zilele de luni - joi, intre orele 8.00 – 15.00 și vineri între orele 8.00-13.00, în termen de 10 zile.

Proiectul deciziei etapei de încadrare poate fi consultat la adresa http://apmsv.anpm.ro

 

24.03.2020