Back

Ocupare de teren temporara în suprafa?ă de 1241mp, de la ocolul Silvic stulpicani UP VI Botu?anu, ua 20, ua 21D, ua 21I, ua 21H, ua 21B

 

APM Suceava  anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul Ocupare de teren temporara în suprafa?ă de 1241mp, de la ocolul Silvic stulpicani UP VI Botu?anu, ua 20, ua 21D, ua 21I, ua 21H, ua 21B propus a fi amplasat in extravilanul comunei Ostra, titular CNU SA Bucure?ti-Sucursala Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare incadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunţului .