Back

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "Construire sediu Judecătorie Suceava, împrejmuire, organizare de șantier

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării planului PLAN URBANISTIC DE DETALIU "Construire sediu Judecătorie Suceava, împrejmuire, organizare de șantier”, în mun. Suceava, str. George Enescu, județul Suceava, titular TRIBUNALUL SUCEAVA și a consultărilor din cadrul Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data  de 05.03.2021, s-a luat decizia ca planul mai sus menționat să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

În termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office[@]apmsv.anpm.ro.