Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Obținere autorizație construire complex de locuințe colective cu spații comerciale la demisol si parter, regim mediu de înălțime, sistematizare verticală (amenajare parcări, acces auto, spații verzi, anexe , locuri de joacă), împrejmuire, racorduri utilități

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Obținere autorizație construire complex de locuințe colective cu spații comerciale la demisol si parter, regim mediu de înălțime, sistematizare verticală (amenajare parcări, acces auto, spații verzi, anexe , locuri de joacă), împrejmuire, racorduri utilități”,  în comuna Șcheia, satul Sf.Ilie, Județul Suceava,  în  urma  consultărilor  realizate  în  cadrul  Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data  de 04.04.2018  conform  prevederilor Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

 In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro